Novi zakon o javnim nabavkama objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019. godine.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u  Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 1. januara 2020. godine, a u primeni je od 1. jula 2020. godine.

PREUZMITE ZAKON

Wass

Author Wass

More posts by Wass

Leave a Reply