POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

„ANGAŽOVANJE UREDNIKA/EDITORA ZA IZRADU PROFESIONALNOG ČASOPISA ASOCIJACIJE“

 

Svi zainteresovani kandidati, mogu da pošalju ponudu sa pratećom dokumentacijom, po uslovima kako je navedeno u ToR.

Priložene ponude trebaju biti na srpskom i engleskom jeziku.

Rok za podnošenje ponuda je 22.01.2021. godine do 13:00 časova.

Wass

Author Wass

More posts by Wass

Leave a Reply