Svi zainteresovani mogu da daju ponudu za angažovanje eksperta koji bi izradio dokument “Analiza stanja u vodovodnim preduzećima i lokalnim samoupravama na Jugu Srbije u okviru postojećih planova i strategija upravljanja vodama u vanrednim situacijama“, po uslovima kako je navedeno u ToR i pratećim dokumentima Annex 1, Annex 2, Annex 3.

Priložene ponude trebaju biti na srpskom i engleskom jeziku.

Rok za podnošenje ponuda je 17.08.2020. godine.

 

 

Wass

Author Wass

More posts by Wass

Leave a Reply