U PRIPREMI PRVI BROJ ČASOPISA "AQUEDUCT"

Na VI-toj redovnoj sednici skupštine Asocijacije za zaštitu i očuvanje voda južne Srbije održanoj 04. marta 2020. godine, donešena je odluka o izdavanju prvog broja STRUČNO-INFORMATIVNOG ČASOPISA "AQUEDUCT".
Časopis će izlaziti šestomesečno (dva puta godišnje) u tiražu od 500 primeraka. Posedovaće ISSN broj kao i CIP zapis od strane Narodne biblioteke Srbije.
"AQUEDUCT" se šalje u štampanoj verziji, kao besplatan primerak, svim javno-komunalnim preduzećima u Srbiji, svim lokalnim samoupravama, relevantnim republičkim institucijama (Ministarstva, Republička direkcija za vode, Agencija za zaštitu životne sredine, Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, Fakulteti, druga Udruženja, itd.) kao i firmama iz oblasti vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda. Elektronska verzija "AQUEDUCT"-a biće postavljena na sajt Asocijacije u posebnom odeljku.