Misija, vizija i ciljevi

Asocijacija za zaštitu i očuvanje voda južne Srbije je dobrovoljno, nevladino, nestranačko, neprofitno i stručno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti snabdevanja i distribucije pijaće vode, kanalisanja i tretmana opadnih voda, ekologije, zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa na jugu Srbije.
Svoje dugoročne ciljeve Asocijacija će ostvarivati udruženim konkurisanjem za sredstva EU fondova i fondova RS za izgradnju potrebne infrastrukture, kako bi dugoročni ciljevi bili ostvarivi.
Asocijacija je osnovana radi zastupanja i predstavljanja zajedničkih interesa članica, jačanja kapaciteta, stimulisanja razmene znanja, ideja i informacija, promovisanja inovativnih tehničkih rešenja, olakšavanja pristupa finansijskim izvorima (nacionalni i međunarodni), kreairanja i razvoja zajedničkih programa i projekata.
Ciljevi Asocijacije su: angažovanje svih javno-komunalnih preduzeća (iz oblasti vodosnabdevanja, kanalisanja, tretmana otpadnih voda i srodnih delatnosti), visokoškolskih ustanova i drugih obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, privrednih subjekata i druge zainteresovane stručne javnosti sa namerom da se zajedničkim aktivnostima i delovanjem unapredi zaštita i očuvanje vodnih resursa i životne sredine na jugu Srbije.

Radi ostvarivanja ciljeva Asocijacija:

Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti vodnih resursa, zaštite životne sredine i održivog razvoja;
Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti delovanja;
Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na oblasti vodnih resursa i zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;
Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblastima zaštite vodnih resursa i životne sredine i za sprovodjenje aktivnosti na zaštiti i uređenju prirode;
Organizuje volonterske akcije za povećanje svesti o zaštiti i očuvanju voda i drugih prirodnih resursa;
Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom i očuvanjem voda;
Razmenjuje i poboljšava tehnička, ekonomska, pravna i administrativna znanja;
Radi na primeni inovacija i tehničkih rešenja, jedinstvenih standarda, normativa i tehnoloških postupaka, i njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima i zahtevima u cilju integrisanja u jedinstvenu evropsku tehnologiju.