Hub za energetsku efikasnost

D-Leap program Energetske Efikasnosti Opis programa i glavne teme Visoki troškovi energije često doprinose neodrživim operativnim troškovima koji direktno utiču na finansijsku stabilnost vodovodnih i kanalizacionih usluga kao i na...
Read More