Treninzi za

Energetsku efikasnost

Projekat „Trening za energetsku efikasnost“ namenjen je stručnom kadru u javno-komunalnim preduzećima koja se bave vodosnabdevanjem, kanalisanjem i tretmanom otpadnih voda na teritoriji Republike Srbije. Ovaj projekat je zamišljen kao svojevrsna obuka uz povezivanje svih činilaca i stručne javnosti koji se bave ovom delatnošću. Tematski će treninzi biti bazirani na:
Razvijanju načina dijagnostike potrošnje energije;
Merenju utrošaka energije;
Korišćenje softvera „RETScreen“ kojim se određuje efikasnost primenjenih mera energetske efikasnosti;
Izrada akcionog plana za energetsku efikasnost.

AKCIONI PLAN

Na osnovu ideje za realizovanje treninga sačinjen je akcioni plan koji predviđa sledeće faze:1. Prezentacija treningaPrezentacija treninga na manifestaciji Dani Vode u NišuPrvi direktni sastanci sa potencijalnim zainteresovanim stranama na manifestaciji2. Razvojna fazaAnaliza i evaluacija mogućnostiProcena potencijalnih zainteresovanih strana i učesnika na treninzimaPriprema programskog okviraDefinisanje i priprema modula za treningeMarketinške mere3. Poseta zainteresovanim stranama i prvi pozivPosete vodovodima u regionu, članovima Asocijacije za zaštitu i očuvanje voda Južne SrbijeDostava kompletnog materijala potencijalnim učesnicimaZvanični prvi poziv za učešće na treninzimaRazgovori na temu potencijalnog broja učesnika iz svakog od vodovoda4. Opcije finansiranja treningaRazvoj budžetaProcena finansijskih opcijaDefinisanje kotizacije za učešće na treninzima po učesniku5. Nabavka merne opremeNabavka opreme u skladu sa listom zahteva, ranije definisanom i dostavljenom IAWD-uKonačna priprema materijala za treningFinalizacija i priprema prezentacija i dokumenata za implementaciju treninga, uključujući i sve neophodne prezentacije6. Konačna priprema materijala za treningFinalizacija i priprema prezentacija i dokumenata za implementaciju treninga, uključujući i sve neophodne prezentacije7. Terenska merenjaU slučaju nabavljene merne opreme i kao deo treninga, omogućiti učesnicima da izvrše terenska merenja karakterističnih veličina u svojim sistemima8. ImplementacijaImplementatija svih predviđenih aktivnostiObim i broj trening sesija prilagoditi broju prijavljenih. Inicijalni plan podrazumeva trening u trajanju od tri dana (tri radionice, ne obavezno dani u nizu)Predviđen broj učesnika na treningu je maksimalno 20Treninzi su osmišljeni kroz tri jednodnevne radionice.Treninge će držati dva predavača (trenera) koji su stručnjaci iz oblasti kojoj se treninzi bave.

CILJEVI PROJEKTA

Osnovni cilj ovog projekta je:USPOSTAVLJANJE REŽIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SISTEMIMA ZA VODOSNABDEVANJE, KANALISANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA U SRBIJI UZ PRIMENU MERNE OPREME I SOFTVERA ZA MERENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SISTEMU.Da bi se došlo do ovog cilja, neophodno je obučiti osobe zadužene za energetsku efikasnst u ViK preduzećima koji će u najvećoj meri pomoći da se režim energetske efikasnosti uspostavi.Zbog toga su predviđeni treninzi od suštinske važnosti, jer će se uz pomoć njih, a preko tema koje će se na tim treninzima obrađivati veliki broj prijavljenih učesnika pripremiti za delovanje u svojim sredinama.Razvijanje načina dijagnostike potrošnje energije važan je deo treninga i on podrazumeva pronalaženje modaliteta i načina za uspostavljanje pravog stanja potrošnje energenata u sistemima za vodosnabdevanje na osnovu koga se mogu definisati pravci delovanja ka uspostavljanju energetske efikasnosti.Pomoću merne opreme, sva javno-komunalna preduzeća će moći da utvrde stvarnu potrošnju energenata i time će se utvrditi pravci budućeg delovanja na terenu.Terenska merenja električnih i neelektričnih veličina moraju se omogućiti radi utvrđivanja energetske ravnoteže, što će zauzvrat služiti za određivanje glavnih gubitaka energije. Uz ove informacije, elementi i oprema uz značajne uštede energije, biće predložene odgovarajuće mere energetske efikasnsti. Ovom koraku treba takođe uključiti zapažanja održavanja, kao što su: temperatura čitanja, višak vibracije, podmazivanje mehaničkih komponenti, curenje u ventilima i glavnim odvodnim cevima i čišćenje električnih instalacija.Drugo izveštavanje o napretku treba sadržati merenja područja elektrotehnike i hidrauličkih parametara i zapažanja održavanja, kao što su: temperatura čitanja, višak vibracija, podmazivanje mehaničkih komponenti, propuštanje u ventilima i glavnim odvodnim cevima, te završno čišćenje električnih instalacija.Korišćenje softvera „retscreen“ odrediće se efikasnost primenjenih mera energetske efikasnosti;Izrada akcionog plana je krajnji rezultat treninga za učesnike i on podrazumeva utvrđivanje plana aktivnosti učesnika u narednom periodu kako bi se na osnovu datih rezultata analize postojećeg stanja utvrdili pravci delovanja za budući period.Održivost je od ključne vsžnosti za uspeh projekta. Ona podrazumeva da svi činioci koji su uklučeni u projekat trebaju da kontinuirano rade na povećanju energetske efikasnosti u svojim preduzećima.Najznačajniji efekti projekta ogledaće se kroz promenu odnosa javno-komunalnih preuzeća iz Srbije prema korišćenju resursa kojima raspolažu.

CILJNA GRUPA

Osnovna ciljna grupa kojoj se ovaj projekat obraća su javno-komunalna preduzeća iz oblasti vodosnabdevanja, kanalisanja, tretmana otpadnih voda i srodnih delatnosti, koji ujedno čine I učesnike treninga. Obuka koja će se nad stručnjacima u tim preduzećima sprovesti omogućiće sprovođenje aktivnosti u njima radi povećanja energetske efikasnosti.Problemi energetske efikasnosti u sistemima za vodosnabdevanje, kanalisanje i tretmana otpadnih voda su veoma veliki. Zbog toga je neophodno sprovoditi treninge u kontinuitetu nekoliko godina.U zavisnosti od veličine ciljna grupa učesnika projekta je podeljena na četiri dela:Mala preduzeća, srednja preduzeća, velika preduzeća i vrlo velika preduzeća. U zavisnosti od grupe u kojoj se nalaze preduzeća će učestvovati u projektu putem kotizacije u treninzima.Povećanjem energetske efikasnosti postići će se cilj racionalnog i održivog upravljanja celokunim sistemom vodosnabdevanja u Srbiji.

OPIS I RELEVANTNOST PROBLEMA

Problem: NERACIONALNO KORIŠĆENJE SVIH VIDOVA ENERGIJE U SISTEMIMA ZA VODOSNABDEVANJE U SRBIJI KAO POSLEDICA ZASTARELIH MAŠINA I UREĐAJADetaljnom analizom ovog problema zaključili smo da rešavanje istog nije samo potreba već i obaveza svih relevantnih činilaca. Naime, anliziranjem utrošaka energije stvorili bi se uslovi za efikasnije korišćenje energije i ostvarile velike uštede.Planirani treninzi za energetsku efikasnost će kroz pružanje informacija o modalitetima i merama energetske efikasnosti, te omogućavanje merenja mernom opremom omogućiti stvaranje koalicije preduzeća iz oblasti vodosnabdevanja koja će na najbolji način odgovoriti izazovima koji se pred nju postavljaju.

OČEKIVANI REZULTATI

Promena koja će biti ostvarena realizacijom projektaRealizacijom projekta bi se uticalo na rešavanje brojnih problema u sektoru vodosnabdevanja, kanalisanja i tretmana otpadnih voda kod javno-komunalnih preduzeća iz ove oblasti koji su vezani za energetsku efikasnost. Takođe, ostvarene uštede uticale bi i na rentabilnost ovih preduzeća, a samim tim i na mogućnosti budućeg investicionog ulaganja u osavremenjivanje sistema vodosnabdevanja, kanalisanja i tretmana otpadnih voda.

INOVATIVNOST PROJEKTA

Na koji način će projekat ponuditi nova rešenja za posotjeće probleme, primeniti inovativne metode ili aktivnostiNabavljena merna oprema će se koristiti za merenja energetke efikasnosti prvensteno u preduzećima učesnicima treninga, ali će kasnije nju moći da koriste i sve zainteresovane firme iz oblasti vodosnabdevanja.Softver „retscreen“ obezbeđuje efikasnost primenjenih mera energetske efikasnosti;Ovo je prvi projekat koji se bavi energetskom efikasnošću u sistemima iz oblasti vodosnabdevanja, kanalisanja i tretmana otpadnih voda u Srbiji.Projekat predstavlja šansu za pružanje dodatnih znanja i razmenu iskustava učesnika.Nabavkom merne opreme i uz pomoć softvera „retscreen“ koji će se koristiti u projekatu omogućiće se kvantitatina analiza postojećeg stanja sistema, koja će dati pretpostavku budućih aktivnosti u cilju obezbeđenja energetske efikasnosti.Energetska efikasnost postaviće se kao najbitniji element poslovne politike javno-komunalnih preduzeća iz oblasti vodosnabdevanja, kanalisanja i tretmana otpadnih voda u Srbiji.

Wass

Author Wass

More posts by Wass

Leave a Reply