TRENINZI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Energetska efikasnost u sektoru voda je značajna tema o kojoj skoro da nije bilo reči na našim prostorima i u potpunosti je u skladu sa potrebom uvođenja ovih mera koje su predviđene EU regulativama.
Primena mera energetske efikasnosti je identifikovana kao veoma važna u optimizaciji rada preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem i kanalisanjem otpadnih voda.
Uštede koje je moguće postići primenom ovih mera su od krucijalnog značaja za poboljšanje efikasnijeg poslovanja preduzeća.

Asocijacija za zaštitu i očuvanje voda južne Srbije (WASS) se kandidovala i postala regionalni centar (čvorište) u okviru D-Leap Programa za Energetsku Efikasnost u ViK preduzećima.
D-Leap Program je razvijen od strane IAWD-a u saradnji sa Svetskom bankom i Tehničkim partnerom (Econoler-Kanada).

Ovaj program podržava preduzeća ViK u sprovođenju mera EE :
• sakupljanje, revidiranje i analiziranje podataka koji su vezani za korišćenje energije u preduzećima VIK.
• razvoj investicionih programa prikupljenim podacima kako bi podržali smanjenje potrošnje energije i povećali EE.
• pomoć prilikom osiguravanja finasnisjih resursa kako bi se dostigle potrebne investicije za mere EE.
Program traje do kraja 2018. i uključuje radionice za obuku na lokalnom jeziku kao i praktične vežbe u samim preduzećima uz pomoć trenera, kao i opremu.

Asocijacija za zaštitu i očuvanje voda južne Srbije (WASS) se akreditovala kao centar za obuku na polju energetske efikasnosti u sektoru voda.

Stručni tim asocijacije je prošao kroz obuke i stekao sva potrebna znanja da bi mogao da pruži kvalitetne usluge treninga vezanih za ovu oblast.

Predavači su sertifikovani od nadležnih institucija da ovakvu vrstu treninga mogu da obavljaju na teritoriji Republike Srbije.

Cilj treninga je da se unutar preduzeća osposobe timovi koji će moći da na stručan i efikasan način vode politiku preduzeća u ovoj oblasti, primenjujući stečena znanja sa treninga a u skladu sa EU direktivama. O početku rada centra za energetsku efikasnost bićete blagovremeno obavešteni.

Wass

Author Wass

More posts by Wass

Leave a Reply